• Mag-Login sa iyong dashboard : https://jointotem.com/dashboard  
  • I-klik ang [pagiging miyembro] sa kaliwang bahagi
  • Piliin ang yunit na iyong binili pagmimiyembro para sa
  • I-klik ang [Tingnan ang mga detalye ng pagiging miyembro]
  • Listahan ng mga kaugnay na mga miyembro ay lilitaw


  • I-klik ang [ikoniks ng eroplano] sa kanan kung saan sinasabi nitong "aktibo" at lilitaw ang isang pop up
  • Anu-ano ang mga halimbawa ng mga salitang pareho ang baybay ngunit magkaiba ang kahulugan?
  • Tatlong sa isang hilera [Magpadala]Kung ang isang miyembro ay may iphone, ang kard ay maaaring maligtas sa kanilang wallet.

Anu-ano ang mga salik na dapat tingnan sa paghahati-hati ng kontinente tungo sa mga rehiyon?  Ano ang ibig sabihin ng Maphilindo?

Ang mga miyembro ay laging may pagpipilian upang mag-login sa TOTEM...talumpati tungkol sa kabataan ngayon?