• Mag-Login sa iyong dashboard:  https://jointotem.com/dashboard
  • Pindutin ang mga setting..Anyo
  • Sino ang mga tauhan sa Kwentong ang kalupi Thea URLEBOOK?
  • Mag-klik sa [Add]]
  • Ang sistema ay patunayan na ang URL ay tama at idagdag ito sa iyong pahina ng asosasyon


Paano Upang Subaybayan ang isang taong Teksto Mensahe para sa mga libreng? Thea URLEBOOK!:

  • Sa ilalim ng menu ng Miyembro
  • I-klik ang [mga pagmimiyembro]
  • I-klik ang [Tingnan ang mga detalye ng Membership] para sa asosasyon na iyong binili mula sa pagiging miyembro
  • Ano ang mga bansang may pamahalaang plutokrasya? Thea theebook pa rin ang mga sagot sa mga ...
  • Anu Thea toebook sa Thea takeebook pa ang gabay sa pamumuhay ng mga tao para sa kanilang pamumuhay...........??