Paano i-luwas ang lahat ng iyong mga email miyembro mula TOTEM