Kapag na-activate na ang iyong unit at bilang pinuno ng PTA ay na-email na ang link ng pagsali ngayon, hindi na ito magbabago. Ito ay palaging mananatiling pareho bawat taon.