Sa iyong dashboard, kasama sa mga aktibong miyembro ang lahat ng aktibong miyembro na mayroong email at walang email address. Ang mga miyembrong walang email address ay nauugnay na mga miyembro.

Sa message center, ang mga aktibong miyembro ay kinabibilangan lamang ng mga aktibong miyembro na mayroong email address. Sa message center, hindi ka makakapagpadala ng mga email sa mga miyembrong walang email address.