• Mag-Login sa iyong dashboard : https://jointotem.com/dashboard
  • I-klik ang [pagiging miyembro] sa kaliwang bahagi
  • Pindutin ang pagkaka-ugnay na iyong binili mula sa pagiging miyembro
  • I-klik ang [Tingnan ang mga detalye ng pagiging miyembro]
  • I-klik ang [Magdagdag ng Miyembro]