Payout ay awtomatikong idineposito, isang beses bawat buwan sa 25th, o sa susunod na araw ng negosyo. Ang lahat ng natitirang pondo sa TOTEM kuwenta ng isang asosasyon ay awtomatikong swept sa naka-link na bangko kuwenta nito. 


Kapag mayroong isang magagamit na balanse ng $500 o higit pa, ang isang mano-manong payout ay maaaring pinasimulan sa pamamagitan ng isang lider mula sa mga association ng TOTEM dashboard. Ito ay tumagal ng humigit-kumulang 2 araw ng negosyo upang maabot ang destination bangko kuwenta.


Tingnan din [baguhin]: