• Upang magdagdag ng impormasyon ng mag-aaral sa iyong pagiging miyembro

               - I-klik ang mga detalye ng pagiging miyembro]

               - Mag-iskrol pababa

               - Upang magdagdag ng bayad na miyembro ng mag-aaral na mag-klik sa add ,miyembro

               - Upang magdagdag ng hindi pa nababayarang miyembro ng mag - aaral pindutin ang Magdagdag ng mag-aaral

  • Upang magdagdag/i-update ang iyong personal na impormasyon (email, address atbp)

               - I-klik ang [mga kagustuhan] sa menu ng miyembro