Mag-Login sa iyong dashboard : https://jointotem.com/dashboard

I-klik ang [Nakalimutan ang iyong password]

Makakatanggap ka ng email mula sa TOTEM, pakisuri ang iyong mga folder ng spam/junk