• Mag-Login sa iyong dashboard:  https://jointotem.com/dashboard
  • I-klik ang [mga setting]]
  • Mag-klik sa [anyo]
  • Sa ilalim ng panlipunan link, mangyaring idagdag ang iyong Twitter URL para sa iyong paaralan
  • Mag-klik sa [Add]]
  • Ang sistema ay patunayan na ang URL ay tamaPaano Upang Tingnan ang Twitter URL na ang mga miyembro ay makikita


  • Sa ilalim ng menu ng Miyembro
  • I-klik ang [mga pagmimiyembro]
  • I-klik ang [Tingnan ang mga detalye ng pagiging miyembro] mula sa Unit na iyong binili mula sa isang membership
  • Anu-ano ang mga salik na nakakaapekto sa klima?
  • Anu-ano ang mga salik na dapat isaalang-alang sa pag-aalaga ng hayop?