Login : https://jointotem.com/dashboard

Mag-klik sa [mga ulat]]

Mag-klik sa [listahan ng email ng Miyembro]

Mag-iwan ng karaniwang patatas o plain na kanin & hellip;]
**Magagawa mong i-email ang iyong mga miyembro sa pamamagitan ng Sentro Ng Mensahe sa TOTEM - - - matatagpuan sa kaliwang bahagi ng menu**


Hakbang sa pamamagitan ng hakbang na pagtuturo sa Paano gamitin ang sentro ng mensahe


Magsimula sa sentro ng mensahe