• Ang elektronikong system ng pagiging miyembro (TOTEM) ay gumagamit ng Guhit, isang kilalang at mahusay na itinuturing sistema sa pagpoproseso ng pagbabayad. Ang pag-iimbak ng data ng kard ay susunod sa mga pamantayan sa seguridad ng data sa industriya ng pagbabayad. Itinala ng independiyenteng tagatasa ng seguridad (TSA) at sertipikado bilang isang tagapamahala ng serbisyo ng kompyuter Antas 1. Ito ang pinaka-mahigpit na antas ng sertipikasyon na magagamit sa industriya ng pagbabayad. 
  • Hindi kami mag-iimbak ng anumang impormasyon tungkol sa kredit kard sa aming mga serbidor ng estado ng