Oo, ang mga miyembro at lider ay maaaring magpalipat-lipat sa wika na kanilang pinili kasama ang Tsino, Pranses, Hapon, Espanyol, at Tagalog. Ang lahat ng iyong nilalaman kaugnayan ay awtomatikong isinalin masyadong. 


Sa ilalim ng mga gumagamit dashaboard mayroong isang tagalipat ng wika tulad ng ipinapakita sa ibaba