Ang mga miyembro ng iyong samahan ay maaaring sumali sa online o maaari silang manu-manong idinagdag sa sistema sa pamamagitan ng mga lider.


Ang mga operasyon na maaaring makumpleto ng mga lider ay nag-iiba depende sa kung isinaaktibo pa ng miyembro ang kanilang salaysay.  Kung ang miyembro ay sumali sa online, o kung ang isang mano-manong ipinasok miyembro ay na-activate ang kanilang account, ang mga miyembro ay responsable para sa pag-edit ng kanilang mga data ng gumagamit at mga lider ay limitado sa pag-edit ng ilang miyembro-tiyak na mga data.Online Na Mga MiyembroMga Miyembro
I-Edit ang mga detalye ng User (pangalan, email)HindiOo
Magdagdag Ng Mga Kaugnay Na Mga MiyembroOoOo
Magdagdag Ng Mag-Aaral Di-MiyembroOoOo
I-Renew Ang Pagiging MiyembroOoOo
Tanggalin Ang MiyembroHindiOo
(sa loob ng 30 araw ng entry)
Tanggalin Ang Mag-Aaral Di-MiyembroOoOo


Kapag naidagdag na ang mga miyembro sa listahan ng iyong miyembro, maaari mong tingnan at sa ilang mga kaso, i-edit ang impormasyon para sa mga miyembrong ito.


HIGIT PANG MGA